ผลิตภัณฑ์
 สุขภาพและความงาม

ธุรกิจ หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่มีหน้าที่ผลิตและจำหน่ายสินค้า การบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค แบ่งออกเป็น3ระดับ ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ธุรกิจที่จัดขึ้นตามลำดับและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่า บริษัท มีเป้าหมายสำคัญคือผลกำไร แต่ก่อนได้กำไร ต้องทำผลประโยชน์ให้เกิดกับผู้บริโภคอย่างเต็มที่ มากกว่าเงินที่ลูกค้าจ่ายและต้องมีคุณธรรม

หน้าที่ของเรา

1. การผลิตและการขยายตลาด เป็นกิจกรรมขั้นพื้นฐานของบริษัท โดยทำให้สินค้าและบริการ เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ กระจายรายได้ และให้มีทางเลือกการค้า การแข่งขันในตลาดที่เป็นธรรมและมีคุณค่าเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

2.การจ้างงานและการเป็นนายหน้าทางการตลาด บริษัทว่าจ้างแรงงานเพื่อผลิตสินค้าและบริการ พนักงานที่บริษัทว่าจ้าง หรืออาจเป็นสมาชิก ที่จ่ายผลตอบแทนตามแผนการขายการตลาดให้กับสมาชิกของบริษัท เพื่อให้ได้ผลกำไร โดยที่บริษัทจ่ายผลตอบแทนในรูปของเงินตรา เป็นค่านายหน้าการตลาด และซื้อสินค้าได้ในราคา ย่อมเยาว์ และอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์และเป็นธรรม ให้กับลูกค้าและสมาชิกของบริษัท

3.การขาย บริษัทจะตอบสนองผู้บริโภคและสมาชิก โดยการขายสินค้าและบริการ 

 

โอกาสที่บริษัทจะก้าวหน้า หากการก่อตั้งบริษัทและผลิตสินค้าไปจำหน่าย ปรากฏว่า สินค้าขายดี  เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ของสมาชิก และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากมียอดขายและยอดผลิตเพิ่มมากขึ้น ลูกค้าและสมาชิกของบริษัท ก็จะได้ผลประโยชน์และผลกำไรมากขึ้น ตามยอดขายและการผลิตของบริษัทตามไปด้วยฯ

บริษัทให้โอกาสคุณ หรือคุณให้โอกาสกับบริษัท

หากคุณต้องการเป็นเจ้าของธุรกิจ เปิดกิจการ เปิดร้านค้า เล่นหุ้น ฯ คุณต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง 

1.เงินลงทุน ในการผลิตสินค้า โรงงานแหรือการขยายตลาด

2.ค่าเช่าสถานที่-ทำเลการทำธุรกิจ

3.เวลาในการทำธุรกิจ

4.ความรู้และประสบการณ์ ที่จะทำธุรกิจ

5.ลูกจ้าง และพนักงาน ค่าจ้างเงินเดือน

6. ความเสี่ยงในการลงทุน ในการทำธุรกิจฯลฯ

หากแต่เราเป็นเจ้าของร่วมกัน ให้โอกาสกันและกัน มองเห็นความเป็นไปได้ของธุรกิจ ปัญหาต่างๆ ที่คุณคิดจะทำธุรกิจ จะไม่มีอีกต่อไป นี่คือธุรกิจสำเร็จรูป ที่คุณไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่คุณต้องทำเองทั้งหมด มันหมดไป คุณก็สามารถที่จะมีผลกำไร รายได้ ทำเงินให้กับคุณได้อย่างไม่รู้จบ ประกอบกับสินค้านวัตกรรมจากสุขภาพ ที่ตลาดมีความต้องการ มีมูลค่ากว่า500,000ล้านบาทในเมืองไทย

 

Share on Facebook

 
Copyright © 2013-2015 สมุนไพรกามเทพ All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus